ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletผลการดำเนินงาน
bulletอาสาสมัครนำเที่ยวแพร่
bulletสถิตินักท่องเที่ยว
bulletโรงแรมที่พัก
bulletร้านอาหาร
bulletแผนที่พาเที่ยว
bulletการเดินทางรถไฟ
bulletรถโดยสารประจำทาง
bulletรวมพระธาตุในจังหวัดแพร่
dot
dot
bulletปฏิทินกิจกรรม มกราคม 57
bulletปฏิทินกิจกรรม กุมภาพันธ์ 57
bulletปฏิทินกิจกรรม มีนาคม 57
bulletปฏิทินกิจกรรม เมษายน 57
bulletปฎิทินกิจกรรม พฤษภาคม 57
bulletปฎิทินกิจกรรม มิถุนายน 57
dot
dot
bulletผลการดำเนินงาน
bulletจพล.ประจำสำนักงานฯ
bulletจพล.อำเภอเด่นชัย
bulletจพล.อำเภอสูงเม่น
bulletจพล.อำเภอเมืองแพร่
bulletจพล.อำเภอลอง
bulletจพล.อำเภอสอง
bulletจพล.อำเภอร้องกวาง
bulletจพล.อำเภอวังชิ้น
bulletจพล.อำเภอหนองม่วงไข่
dot
ลิ้งค์ข้อมูลน่าสนใจ
dot
bulletในหลวงดอทคอม
bulletประวัติศาสตร์จังหวัดแพร่
bulletคำขวัญจังหวัดต่าง ๆ
bulletตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletตำแหน่งงานว่าง
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletชำระภาษีผ่านอินเทอร์เนต
bulletแผนที่กรุงเทพฯ
dot
ติดต่อกระทรวงฯ
dot
bulletE-mail กระทรวงฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวฯ
bulletกรมพลศึกษา
bulletสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletสถาบันพัฒนาบุคลากร
dot
เวปไซด์ในจังหวัดแพร่
dot
bulletเวปไซด์จังหวัดแพร่
dot
ภาพรวม
dot
bulletสถานที่ท่องเที่ยวฯ
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletเว็บบอร์ด
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
เกี่ยวกับสำนักงานฯ

 

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ 

1.ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสานส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการในระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเครือข่ายชุมชน  ประชาชน  และหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
6. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่ตั้งเลขที่ 124 หมู่ 5 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ / โทรสาร 054-646 205