ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน น.....   2 ธ.ค. 2562 255 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ.....   2 ธ.ค. 2562 240 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ คร.....   2 ธ.ค. 2562 229 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ คร.....   2 ธ.ค. 2562 221 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการกระบะบรรทุก ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจัง.....   29 พ.ย. 2562 180 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 พ.ย. 2562 107 ครั้ง
ขอบเขตของงาน(TOR)โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลัก พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green.....   3 ก.ค. 2562 262 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาที่ 4/2562 โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลัก พัฒนารูปแบบการท่องเท.....   3 ก.ค. 2562 194 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลัก พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green To.....   3 ก.ค. 2562 148 ครั้ง