ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและศูนย์ประสานงานช่วยเ.....   27 เม.ย. 2564 18 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ โ.....   8 มี.ค 2564 25 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเดินระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่.....   3 มี.ค 2564 20 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ โ.....   7 ม.ค. 2564 21 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดย.....   30 พ.ย. 2563 42 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยการขายโดยวิธีเฉพาะเจา.....   17 พ.ย. 2563 57 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนจังหว.....   18 ก.ย. 2563 46 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการกระบะบรรทุก ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพ.....   18 ก.ย. 2563 43 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สำหรับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและศูนย์ป.....   18 ก.ย. 2563 38 ครั้ง