ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำชั้นวางของ ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ โดยวิธีเ.....   23 ก.พ. 2565 20 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบและผลิตเสื้อ สำหรับประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การออกกำลังกายในรูปแบบ.....   22 ก.พ. 2565 18 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจ.....   22 ก.พ. 2565 17 ครั้ง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแพร่และแผนปฏิบ.....   22 ก.พ. 2565 21 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย “Calorie credit.....   21 ก.พ. 2565 19 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มขนาด 600 มิลลิลิตร ขวดเพชร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬา.....   24 พ.ย. 2564 39 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจ.....   18 พ.ย. 2564 35 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง และเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เพื่อใช้ในการ.....   21 ต.ค. 2564 44 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดรีดสติ๊กเกอร์ กิจกรรม Park Run Thailand พร้อ.....   20 ต.ค. 2564 31 ครั้ง