ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้า.....   15 พ.ค. 2560 155 ครั้ง
เอกสารแนบ ร่างประกาศ   5 พ.ค. 2560 178 ครั้ง
ประกาศจังหวัดแพร่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการคาราวานแรลลี่ ท่.....   20 เม.ย. 2560 138 ครั้ง
ประกาศจังหวัดแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอสองจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .....   31 มี.ค 2560 238 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอสองจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd.....   21 มี.ค 2560 145 ครั้ง
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอสองจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd.....   21 มี.ค 2560 256 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยวล้านนาตะวันออก เพื่อส่งเสริมการเจริญเติิบโตทางเศรษฐกิจแล.....   16 ก.พ. 2560 142 ครั้ง