ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและ.....   11 ส.ค. 2564 55 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานของสำนักงานการท่องเที่.....   10 ส.ค. 2564 46 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและน.....   5 ส.ค. 2564 45 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเซตลูกเปตอง 3 ลูก พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้.....   3 ส.ค. 2564 47 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้า.....   29 ก.ค. 2564 43 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้า.....   29 ก.ค. 2564 51 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบสติกเกอร์ซีทรูเพื่อติดตั้งช่องกระจกห้องและประตูหน้าต่างพร้อมติด.....   30 มิ.ย. 2564 55 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ.....   18 มิ.ย. 2564 49 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและนันทนาการจั.....   18 มิ.ย. 2564 52 ครั้ง