ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการกระบะบรรทุก ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพ.....   18 ก.ย. 2563 98 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สำหรับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและศูนย์ป.....   18 ก.ย. 2563 92 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและก.....   16 ก.ย. 2563 84 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนาม สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภ.....   10 ก.ย. 2563 87 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร.....   10 ก.ย. 2563 80 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจ.....   9 ก.ย. 2563 94 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนาม สำหรับโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 กิจกร.....   9 ก.ย. 2563 74 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 กิจกรรมการแข่งข.....   8 ก.ย. 2563 85 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 กิจกรรมก.....   8 ก.ย. 2563 89 ครั้ง