ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตร สำหรับโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 กิจกรรมกา.....   2 ก.ย. 2563 89 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตร สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจั.....   1 ก.ย. 2563 90 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR 2420 L โดยวิธีเ.....   27 ส.ค. 2563 91 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาวะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ปร.....   13 ส.ค. 2563 84 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับโครงการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาวะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประจำปี.....   13 ส.ค. 2563 90 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอ...คัพ” (รอบชิงชนะ.....   6 ส.ค. 2563 83 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามพร้อมดูแลสนามตลอดการแข่งขันและเช่าเครื่องเสียงประจำสนาม.....   6 ส.ค. 2563 101 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามตลอดการแข่งขันโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจ.....   6 ส.ค. 2563 101 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการพิธีปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 คร.....   5 ส.ค. 2563 97 ครั้ง