ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาและนันทนาการจังหวัดแพร.....   5 ส.ค. 2563 89 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 ครั้งท.....   4 ส.ค. 2563 96 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานของสำนักงานการท่องเที่ยวแ.....   3 ส.ค. 2563 95 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉ.....   30 ก.ค. 2563 110 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที.....   9 ก.ค. 2563 89 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถยนต์ตู้ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ ส.....   9 ก.ค. 2563 90 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแ.....   9 ก.ค. 2563 95 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถยนต์ตู้ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ .....   9 ก.ค. 2563 116 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถยนต์ตู้ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ .....   8 ก.ค. 2563 115 ครั้ง