ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา.....   4 มิ.ย. 2563 102 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋ายาแบบสะพายข้างพร้อมเวชภัณฑ์ยา สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภา.....   1 มิ.ย. 2563 106 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้า.....   29 พ.ค. 2563 109 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกฟุตบอลและเสื้อเอี๊ยมกีฬา สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการก.....   28 พ.ค. 2563 100 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและก.....   26 พ.ค. 2563 108 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ โ.....   27 มี.ค 2563 123 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกฟุตบอลและถ้วยรางวัล สำหรับโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอ.....   4 ก.พ. 2563 116 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา.....   15 ม.ค. 2563 118 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ธ.ค. 2562 172 ครั้ง